Chris Knight

2D Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Lead

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Lead Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

Compositor

 • Title
 • Medium
 • Date

Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

Executive Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Lead Flame

 • Title
 • Medium
 • Date

Lead Flame Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Lead Flame Artist/Shoot Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

Senior Flame Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Set Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

Shoot Supervision

 • Title
 • Medium
 • Date

Shoot Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX Shoot Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date