James Allen

2D Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Lead

 • Title
 • Medium
 • Date

2D Lead Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Associate Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

Color/Flame

 • Title
 • Medium
 • Date

Compositing Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame Artists

 • Title
 • Medium
 • Date

Flame Lead

 • Title
 • Medium
 • Date

Interactive Associate Creative Director

 • Title
 • Medium
 • Date

Lead Compositor

 • Title
 • Medium
 • Date

Lead Flame Artist

 • Title
 • Medium
 • Date

Post Executive Producer

 • Title
 • Medium
 • Date

Shoot Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX Supervisor

 • Title
 • Medium
 • Date

VFX/Supervisor/Compositor

 • Title
 • Medium
 • Date

Visual Effects Supervisor/Lead Flame

 • Title
 • Medium
 • Date

Visual Effects Supervisors/Lead Flame Artists

 • Title
 • Medium
 • Date